Back-Terug

  kidsart  

 

 

Start teken-en Schilderles voor kinderen, tieners en jong volwassenen vanaf 5 jaar start op maandag 10 januari 2022.

Start drawing and painting lessons for children  from 5 years old,

teenagers and young adult

Al vanaf zijn jeugd staat het leven van Stef Franken in het teken van

 tekenen en schilderen.

Hij

 was te gast in diverse TV programma‘s, zoals Telekids, de 5 uur Show en

 de BZT

Show.

Al meer dan 40 jaar verstrekt Stef tekenonderwijs aan kinderen op diverse

 basis en voortgezet scholen in Nederland en Belgie.

Sinds augustus 2020 start hij tekenlessen voor kinderen vanaf 5 jaar

in Veldhoven.

 

 

Media

 

BZT SHOW 2

 

 

 
Tekenmethodiek.

De tekenlessen worden verstrekt in zeer kleine groepjes van

 slechts 4 kinderen. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd.

 Er wordt tekenles gegeven met een stap-voor-stap methode.

 Al na de eerste tekenles ziet men resultaat. Onderwerpen als

 het tekenen van landschappen, dieren, mensen en cartoons

 passeren de reveu. Ieder kind kan binnen een korte tijd de

 mooiste tekeningen maken.

KOSTEN.

De kosten per tekenles bedraagt 15,00 euro inclusief

 tekenmaterialen tijdens de tekenles. Een tekenles duurt ruim 1,5

 uur. De tekenlessen worden

 verstrekt  a/d Abdijtuinen 247 te Veldhoven. Vooralsnog wordt er op

 maandag/ dinsdag/ donderdag en vrijdagmiddag Tekenles verstrekt van

 15.30 uur t/m

 17.00 uur. 

Op woensdagmiddag zijn er een tweetal Tekenlesuren t.w. van 13.45 uur t/m

 15.15 uur en van 15.30 uur t/m 17.00 uur.

 

Bij aankomst bij de

 Abdijtuinen rijdt men de grote parkeergarage in. Volg het bordje

 Bezoekers. Toets bij het display van bezoekers 247 in, en de

 poort wordt opengemaakt. De eerste keer zal Stef de

 leerlingen in de parkeergarage ophalen, alvorens hen naar het

 leslokaal te begeleiden.

   

Te zijner tijd wordt er ook aan volwassenen tekenles verstrekt.

Kidsartkidsart2   kidsart3

Kidsart   kidsart   kidsart

kidsart   kidsart  

Drawing method


The drawing lessons are provided in very small groups of only 4 children. This guarantees quality.

A drawing lesson lasts 1.5 hours

 Drawing lessons are given with a step-by-step method.

Results are already seen after the first drawing lesson. Subjects such as drawing landscapes,

animals, people and cartoons pass the reveu.

 Every child can make the most beautiful drawings within a short time.


COST.


The cost per drawing lesson is 15.00 euros including
drawing materials during the drawing lesson. A drawing lesson lasts more than 1.5
o'clock. The drawing lessons will be
provided a/d Abbey Gardens 247 in Veldhoven. For the time being, there is
Monday / Tuesday / Thursday and Friday afternoon Drawing lessons provided from
 3.30 p.m. to
5 p.m.
On Wednesday afternoon there are two drawing lessons,  from 1.45 pm to
 3.15 pm and from 3.30 pm to 5 pm.


Drawing lessons will also be provided to adults in due course.

kidsart4   kidsart5   kidsart6    
   


Stef Frank Artist, Artteacher.

Tot gauw op de Tekenles. See you soon on the Art Lessons!!
Whatsapp/Tel: 06 485 62 351
Website:  www.steffranken.com